Офіційні правила рекламної Акції «Зайве скидай півляма вигравай»

(надалі – Акція)

1. Замовник, Виконавець та Технічні партнери Акції

1.1. Замовником та Організатором Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» (надалі – «Замовник»). Місцезнаходження Замовника: 45660, Україна, Волинська обл., Луцький район, с. Радомишль, вул. Л. Українки, 35 е, ЄДРПОУ 39910709.

1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕАР РІТЕЙЛ» (надалі – «Виконавець»). Місцезнаходження Виконавця: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська 13-Б, оф. 1, ЄДРПОУ: 41439052.

1.3. Технічний партнер Акції: ТОВ «512 Діджитал» (надалі – «Технічний партнер»). ЄДРПОУ: 40837287.

 

2. Мета проведення Акції та інформаційна підтримка Акції

2.1. Метою проведення Акції є рекламування та збільшення обсягів продажу продукції ТМ «Епікур», привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції, що розповсюджується Замовником в рамках його господарської комерційної діяльності.

2.2. Офіційні правила рекламної Акції (надалі – «Правила») розміщуються на сайті promo.epikur.com.ua (надалі – «Сайт») у межах строку проведення акції.

2.3. Стисла інформація про строки проведення Акції буде доступна на упаковках продукції з написом «Зайве скидай півляма вигравай» та зі стікером з написом «Акція» яка бере участь у Акції та зазначена у п. 4.1. цих Правил;

Увага! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. Придбання продукції ТМ «Епікур» не вважається сплатою грошових коштів за участь в Акції.

2.4. Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені за вказівкою Замовника протягом усього Строку проведення Акції та строку вручення Заохочень. Зміна та/або доповнення Правил Акції можливі у випадку їх затвердження Замовником Акції та оприлюднення шляхом розміщення нової редакції Правил на Сайті. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил. Крім того, Замовник залишає за собою право продовжувати/скорочувати строк Акції на власний розсуд, розмістивши інформацію про це на Сайті не пізніше дня вступу змін у силу.

2.5. У разі придбання продукції, що вказана в п. 4.1. цих Правил з написом «Зайве скидай півляма вигравай» та зі стікером з написом «Акція» не в період проведення Акції, вона не вважається Акційною продукцією та така продукція не дає права на участь в Акції.

2.6. Заохочення Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання таких Заохочень Акції, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.

2.7. Під фразою «Зайве скидай півляма вигравай», що вказана на упаковках Акційної продукції, інших рекламно-інформаційних матеріалів Акції, цих Правилах  слід розуміти можливість споживача в рамках Акції отримати Заохочення №3 (Головне заохочення), а саме грошову винагорода у розмірі 500 000,00 грн. (п’ятсот тисяч гривень 00 копійок) (після вирахування податку на доходи фізичних осіб та військового збору відповідно до вимог Податкового кодексу України) відповідно до умов вказаних в цих Правилах.

 

3. Строк (тривалість) та територія (місце) проведення Акції

3.1. Строк проведення Акції: Акція триває (період безпосередньої реєстрації в Акції) з 00:00 годин з «01» травня 2021 р. по 23:59 годин «30» червня 2021 р. включно (далі – «Строк проведення Акції»).

3.2. Акція проводиться на території України, окрім тимчасово окупованої території на якій органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження (частини Донецької та Луганської областей, Автономна Республіка Крим та місто Севастополь), (надалі – «Територія/місце проведення Акції»). Замовник/Виконавець Акції не несуть відповідальності за вивезення упаковок продукції під ТМ “Епікур” з написом «Зайве скидай півляма вигравай» та зі стікером з написом «Акція» за межі території проведення акції. Виконавець/залучені ними треті особи надсилає (вручає) Заохочення Переможцям Акції лише в межах Території проведення Акції.

 

4. Продукція, яка бере участь в Акції

4.1. В Акції бере участь наступна продукція, що виробляється Замовником під ТМ “Епікур” в акційних упаковках з написом «Зайве скидай півляма вигравай» та зі стікером з написом «Акція» (сукупно надалі іменується – «Акційна продукція») та містить в собі восьмизначний унікальний код (надалі – «Код»), що складається з комбінації цифр та літер.

4.2. В Акції бере участь наступна Акційна продукція:

- Філе к/б Епікур охолоджене фасоване великий лоток      0,95-1,10 кг

- Стегно к/б Епікур охолоджене фасоване великий лоток 0,95-1,10 кг

- Гомілка к/б Епікур охолоджена фасована великий лоток 0,95-1,10 кг

- Крило к/б Епікур охолоджене фасоване великий лоток   0,95-1,10 кг

- Крило (д/ф) к/б Епікур охолоджене фасоване великий лоток  0,95-1,10 кг

- Ніжка к/б Епікур охолоджене фасоване великий лоток   0,95-1,10 кг

- Філе стегна к/б Епікур охолоджене фасоване великий лоток 0,95-1,10 кг

- М’ясо стегна к/б Епікур охолоджене фасоване великий лоток 0,95-1,10 кг

- Філе  гомілки к/б Епікур охолоджене фасоване великий лоток    0,95-1,10 кг

- М’ясо гомілки к/б Епікур охолоджене фасоване  великий лоток  0,95-1,10 кг

- Філе к/б Епікур охолоджене фасоване малий лоток         0,50-0,76 кг

- Стегно к/б Епікур охолоджене фасоване малий лоток     0,50-0,77 кг

- Гомілка к/б Епікур охолоджена фасована малий лоток   0,50-0,78 кг

- Крило к/б Епікур охолоджене фасоване малий лоток      0,50-0,79 кг

- Крило (д/ф) к/б Епікур охолоджене фасоване малий лоток           0,50-0,80 кг

- Ніжка к/б Епікур охолоджена фасована малий лоток      0,50-0,81 кг

- Філе стегна к/б Епікур охолоджене фасоване малий лоток           0,50-0,82 кг

- М’ясо стегна к/б Епікур охолоджене фасоване малий лоток         0,50-0,83 кг

- Філе гомілки к/б Епікур охолоджене фасоване  малий лоток        0,50-0,84 кг

- М’ясо гомілки к/б Епікур охолоджене фасоване  малий лоток     0,50-0,85 кг

- Серце к/б Епікур охолоджене фасоване малий лоток       0,7 кг

- Печінка к/б Епікур охолоджена фасована малий лоток   0,7 кг

- Шлунок м’язовий к/б Епікур охолоджений фасований малий лоток 0,7 кг

- Фарш "Філейний" охол. фас. лот мал. "Епікур"  Лоток    0,7 кг

 

Увага! В 1 (одній) Акційній продукції міститься 1 (один) Код. При успішній реєстрації 1 (одного) Коду з 1 (однієї) Акційної продукції, Учаснику Акції зараховується 1 (один) код, який дорівнює 1 (одному) балу.

4.3. Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів Акційної продукції, що здійснюють її придбання для власного споживання без комерційної мети.

4.4. Код в Акційній продукції розміщується під cтікером з написом «Акція»  Акційної продукції. Код на Акційній продукції може з технічних причин міститися не під кожним стікером з написом «Акція», або бути пошкодженим (в тому числі у випадку неможливості побачити 8-значний унікальний код). У цьому випадку, Учасник Акції має право звернутися надіславши повідомлення на форму зворотного зв’язку на сайті promo.epikur.com.ua. Для підтвердження відсутності Коду, Учасник Акції у строк та в спосіб вказаний Виконавцем/Організатором надсилає Виконавцю/Організатору фото акційної упаковки для додаткової перевірки (на запит Організатора/Виконавця додатково надіслати чек). Якщо Учасник Акції щодо відсутності або пошкодження вищевказаного Коду не звертається на форму зворотного зв’язку та/або не надає акційну фото акційної упаковку та чек для додаткової перевірки у строки вказані Виконавцем/Організатором, Виконавець/Замовник звільняються від відповідальності за такими питаннями Учасниками.

Фото акційної упаковки та чек повинні бути надіслані у форматі JPG або PDF розміром до 5 мегабайт з чітким зображенням. Чек має містити наступні дані: назва магазину, де було придбано Акційну Продукцію; номер Чеку; дата продажу Акційної Продукції (продаж Акційної Продукції має відбутися протягом періоду Акції) та перелік Акційної продукції; сума придбання Акційної Продукції.

 

4.5. Учасник Акції самостійно несе відповідальність за точність зазначення Коду під час його реєстрації. Код може бути зареєстрований виключно 1 (один) раз. Замовник/Виконавець/Технічний партнер та/або треті особи не несуть відповідальність за помилки, неточність, неповноту чи невідповідність Коду, що були допущені учасником Акції під час реєстрації такого Коду, та за будь-яку шкоду, що була спричинена такими помилками та неточністю реєстрації Коду учасником Акції. Претензії щодо помилок та неточності Коду, а також неможливістю прийняти участь в Акції іншим учасником Акції у зв’язку з такою помилкою та неточністю чи іншими діями учасників Акції - не приймаються.

 

 5. Учасники Акції

5.1. Участь в Акції можуть приймати дієздатні фізичні особи - громадяни України, які на момент прийняття рішення про участь в Акції набули повної цивільної дієздатності (у зв'язку із досягненням 18 років або згідно з нормами чинного законодавства України) та які безумовно погодились із зазначеними Правилами, підтвердили свою участь в ній за відсутності будь-яких обмежень щодо участі, купили Акційну продукцію, зареєстрували Код з Акційної продукції та виконали інші умови цих Правил (далі - Учасники)

5.2. Не визнаються Учасниками та не мають права брати в ній участь:

   • працівники, Виконавця, Замовника та члени їхніх сімей;
   • власники, працівники чи представники організацій, які виробляють продукцію ТМ «Епікур» та члени їхніх сімей;
   • власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації та проведення Акції, та члени їхніх сімей;
   • іноземці та особи без громадянства;
   • особи, яким на момент заповнення анкети ще не виповнилось 18 років;
   • недієздатні особи.

5.3. Учаснику для ідентифікації необхідно мати номер мобільного телефону українського GSM- оператора та електронну пошту, які використовується для реєстрації/участі в Акції згідно цих Правил.

5.4. Учасник під час участі у Акції зобов’язується:

   • дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
   • вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у відповідних випадках;
   • свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
   • не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників в Акції;
   • зберігати фото Акційної упаковки з Кодом та чек, що підтверджує придбання Акційної продукції до 12 липня 2021 року включно та надати на вимогу Виконавця та/або Замовника для додаткової перевірки на дотримання вимог Правил.
   • не здійснювати дій з підбору Коду та/або реєстрації Коду з помилками та неточностями, що може завдати шкоди іншим учасникам Акції;

 

5.5. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну й безумовну згоду з ними, а також надає згоду на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Підтвердженням згоди на участь в Акції та згоди з Правилами є здійснення Учасником реєстрації Коду на Сайті, згідно вимогам розділу Правил.

5.6. Учасник, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та право на отримання Заохочень Акції.

УВАГА! Будь-які дії Учасників щодо реалізації (продажу, обміну) та/або публічного оприлюднення інформації про Коди, які стали відомі йому будь-яким чином, а також набуття та/або придбання інформації про Коди, без придбання Акційної продукції вважаються порушенням умов цих Правил, а Учасник таким, що не відповідає вимогам цих Правил та не має права на отримання Заохочень.

5.7. Учасники Акції повинні мати паспорт громадянина України й, за наявності, реєстраційний номер облікової картки платника податків та бути готовими надати копії даних документів на вимогу Виконавця. Крім того, для ідентифікації необхідно мати номер мобільного телефону українського GSM-оператора та електронну пошту, які використовуються для реєстрації/участі в Акції згідно цих Правил.

5.8.Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників Акції, які порушили умови цих Правил. Крім того, порушення цих Правил є підставою для позбавлення права такого Учасника Акції на отримання Заохочення.

5.9. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку та/або будь-яких інших даних є підставою для позбавлення права такого Учасника Акції на отримання Заохочення.

 

6. Фонд Заохочень

   • Фонд Заохочень Акції (надалі разом - Заохочення) складається з:

6.1.1. Заохочення №1:

6.1.1.1. Блендер - 183 шт.

6.1.1.2. Смарт годинник – 61 шт.

6.1.1.3. Бездротові навушники – 122 шт.

 

6.1.2. Заохочення №2:

6.1.2.1. Електро Гриль - 8 шт.

6.1.2.2. Електросамокат - 8 шт.

6.1.2.3. Робот-пилосос - 8 шт.

 

УВАГА! Детальні характеристики Заохочення №1, №2 повідомляються Учаснику додатково під час їх вручення.

 

6.1.3. Заохочення №3 (Головне заохочення) (далі – «Заохочення №3») – грошова винагорода у розмірі 500 000,00 грн. (п’ятсот тисяч гривень 00 копійок) (після вирахування податку на доходи фізичних осіб та військового збору відповідно до вимог Податкового кодексу України).

 

УВАГА! Детальні умови вручення Заохочення №3 визначаються Замовником Акції, дата та час вручення Заохочення №3 узгоджуються між Замовником/Виконавцем та Учасником, який отримав право на Заохочення №3. Заохочення №3 може бути змінено у межах Строку проведення акції Організатором Акції самостійно.

 

6.2. Кількість Заохочень обмежена та складає визначену цими Правилами кількість. Загальна кількість Заохочень може бути змінена за самостійним рішенням Замовника шляхом одностороннього внесення відповідних змін до цих Правил.

6.3. Характеристики Заохочень, зазначених в цьому розділі Правил, їх колір, виробники/зміст/наповнення, тощо визначаються на розсуд Замовника. Зовнішній вигляд Заохочень може відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах та на акційній сторінці Сайту. За якість та технічні характеристики Заохочень відповідальність несуть відповідні виробники таких товарів/безпосередні надавачі послуг. Заохочення можуть не відповідати очікуванням Учасників.

6.4. Грошовий еквівалент Заохочень №1,2 не нараховується та не виплачується. Всі Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Замовник/Виконавець не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками після їх одержання, за неможливість Учасниками скористатись наданими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

6.5. Заохочення можуть бути отримані Учасниками, що здобули право на отримання таких Заохочень, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.

6.6. Переможець Акції, отримуючи відповідне Заохочення Акції, розуміє, що таке Заохочення є доходом цього Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такої фізичної особи, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами діючого законодавства України. Та це може, відповідно, вплинути на умови отримання такою фізичною особою – переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо. Переможець Акції, при цьому, самостійно приймає рішення про участь в Акції та отримання ним Заохочення та наслідки таких дій. Замовник/Виконавець Акції не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцями Акції додаткового блага (доходу) у вигляді Заохочень Акції.

6.7. На Учасників Акції покладається відповідальність за забезпечення доступності їх мобільних номерів, які використовуються при реєстрації Кодів для вхідних дзвінків та вхідних SMS-повідомлень протягом всього строку проведення Акції.

6.8. Дотримання вимог законодавства щодо оподаткування вартості доходів у результаті отримання Заохочення №2 забезпечується Виконавцем Акції відповідно до вимог законодавства України.

 

 7. Умови участі в Акції та умови визначення Учасників, які мають право на отримання Заохочень

7.1. Для того щоб взяти участь в Акції та отримати у подарунок відповідне Заохочення, особі, яка відповідає вимогам розділу 5 даних Правил, необхідно:

 

7.1.1. для отримання можливості одержати Заохочення №1:

7.1.1.1. придбати 1 (одну) будь-яку одиницю Акційної продукції;

7.1.1.2. пройти авторизацію на сайті promo.epikur.com.ua (заповнивши реєстраційну форму у спосіб, передбачений відповідно до вказівок на Сайті);

7.1.1.3. знайти 1 (один) Код та успішно зареєструвати його на Сайті на момент визначення Переможців відповідно до п.7.3.1. Правил.

 

7.1.2. для отримання можливості одержати Заохочення №2:

7.1.2.1. придбати 2 (два) і більше будь-яких одиниць Акційної продукції;

7.1.2.2. пройти авторизацію на сайті promo.epikur.com.ua (заповнивши реєстраційну форму у спосіб, передбачений відповідно до вказівок на Сайті);

7.1.2.3. знайти 2 (два) і більше Кодів (відповідно до кількості придбаної Акційної продукції) та успішно зареєструвати їх на Сайті на момент визначення Переможців відповідно до п. 7.3.2 Правил.

 

7.1.3. для отримання можливості одержати Заохочення №3:

7.1.3.1. придбати 5 (п’ять) і більше будь-яких одиниць Акційної продукції;

7.1.3.2. пройти авторизацію на сайті promo.epikur.com.ua (заповнивши реєстраційну форму у спосіб, передбачений відповідно до вказівок на Сайті);

7.1.3.3. знайти 5 (п’ять) і більше Кодів (відповідно до кількості придбаної Акційної продукції) та успішно зареєструвати їх на Сайті на момент визначення Переможців відповідно до п.7.3. Правил.

 

7.1.4. додаткові можливості отримати Код:

7.1.4.1. Учасники Акції, які зареєстрували Код/Коди та виконали інші умови цих Правил, мають можливість отримати додатковий 1 (один) Код для участі в Акції. Під додатковим Кодом мається на увазі ще 1 (один) Код аналогічний Коду (будь-який за вибором Технічного партнера), зареєстрованому Учасником на сайті promo.epikur.com.ua (далі - додатковий код). Додатковий код дорівнює 1 (одному) балу. Додатковий код бере участь у визначенні Переможців відповідно до п.7.3. (відповідно до загальної кількості Кодів такого Учасника). Для отримання додаткового коду, Учасник Акції після реєстрації на сайті promo.epikur.com.ua натискає на кнопку «Поділитися у Facebook», здійснює репост на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook тексту «СКИНУВ/ЛА ЗАЙВЕ І ВАМ РАДЖУ!» та відмічає 5 (п’ять) друзів. Загальну кількість зареєстрованих Кодів (з врахуванням додаткового коду), Учасник Акції може переглянути у своєму кабінеті на сайті promo.epikur.com.ua.

За весь період Акції, 1 (один) Учасник може отримати 1 (один) додатковий Код.

 

УВАГА! Факт реєстрації Кодів на Сайті означає, що Учасник ознайомився, а також повністю і безумовно погодився з усіма умовами і Правилами Акції.

 

УВАГА! Після виконання процедури реєстрації кожного Коду за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми) на Сайті, або у випадку неможливості реєстрації, Учасник отримає, відповідне повідомлення на Сайті.

При цьому відповідне поле для реєстрації Коду на Сайті можуть одночасно вмістити лише один Код.

Код вважається успішно зареєстрованим з моменту отримання Учасником відповідного повідомлення.

 

УВАГА! Учасник може зареєструвати не більше 5 (п’яти) коректних Кодів протягом 1 (однієї) доби. За однією IP адресою може бути зареєстровано не більше 5 учасників, реєстрація нових кодів 6-го і наступних учасників на це IP заборонена. При цьому, якщо Учасником буде введено некоректний Код (код, який не відповідає унікальному коду) 5 разів протягом 1 (однієї) доби, номер мобільного телефону такого Учасника автоматично блокується для участі в Акції на 1 (одну) добу з моменту реєстрації 5 (п’ятого) некоректного Коду. Розблокування номеру мобільного телефона Учасника можливе лише за умови звернення такого Учасника до адміністратора Сайту, шляхом надіслання електронного листа з використанням форми «Зворотний зв’язок» на Сайті, при цьому, Учасник має обов’язково вказати причини реєстрації некоректних Кодів. Рішення про розблокування або не розблокування номеру мобільного телефону приймається Замовником та/або Виконавцем виключно на підставі свого внутрішнього переконання після зазначення Учасником причини реєстрації некоректних Кодів та незалежно від суб’єктивної оцінки Учасника.

 

У разі фіксації 3-х автоматичних блокувань за введення 5 некоректних Кодів за період Акції, профіль такого Учасника автоматично блокується для участі в Акції, на весь Строк проведення Акції. Також блокуються всі IP адреси, з яких здійснювалися реєстрації даного учасника. Рішення про розблокування або не розблокування приймається Замовником та/або Виконавцем виключно на підставі свого внутрішнього переконання після зазначення Учасником причини реєстрації некоректних Кодів та незалежно від суб’єктивної оцінки Учасника.

 

УВАГА! Реєстрація Кодів від 1 (одного) Учасника може проводитись лише з використанням 1(одного) номеру мобільного телефона.

УВАГА! По завершенню строку проведення Акції, зазначеного в п. 3.1. Правил або після закінчення фонду Заохочень Акції, Коди не реєструються.

 

“Коректний” код - це унікальний код що розпізнано як код Акції (вказаний на Акційній продукції) та може бути присвоєний учаснику Акції як зареєстрований учасником Акції, якщо його не було присвоєно жодному учаснику Акції до моменту здійснення поточної спроби реєстрації.

“Некоректний” код - це унікальний код який не розпізнано як код Акції (не вказаний на Акційній продукції) та/або не може бути присвоєний учаснику Акції як зареєстрований учасником Акції, якщо його вже присвоєно будь-якому учаснику Акції.

 

7.2. Один Код може бути зареєстрований для участі в Акції лише 1 (один) раз.

7.3. Визначення Учасників, що мають право на отримання Заохочень, зазначених в п. 6.1. цих Правил (надалі – Учасник, який отримав право одержати Заохочення), проводиться шляхом випадкової комп’ютерної вибірки наступним шляхом:

 

7.3.1. Заохочення №1

проводиться о 10:00:00 в період з 02.05.2021 року до 01.07.2021 року включно щодня  серед учасників, які виконали умови цих Правил та за попередній день (з 00:00 до 23:59) по відношенню до дати кожного визначення Переможців, успішно зареєстрували 1 (один) Код і більше. Кількість Заохочень №1 для  кожного визначення: 6 (шість) шт., серед яких Заохочень №1, вказаних в п. 6.1.1.1 цих Правил – 3 шт., Заохочень №1, вказаних в п. 6.1.1.2 цих Правил – 1 шт., Заохочень №1, вказаних в п. 6.1.1.3 цих Правил -2 шт.

Кожної вищевказаної дати визначається 6 (шість) основних Учасників Акції, які здобули право на отримання 1 (одного) Заохочення №1 у разі виконання ними усіх умов цих Правил. Крім того, кожної вищевказаної дати проводиться визначення 30 (тридцять) резервних Учасників на отримання 1 (одного) Заохочення №1, які виконали всі умови участі в Акції, необхідні для отримання 1 (одного) Заохочення №1, та здобудуть, у порядку черговості визначення резервними Учасниками, право на отримання 1 (одного) відповідного Заохочення №1, у разі відмови основного Учасника, який здобув право на отримання 1 (одного) Заохочення №1, від отримання такого Заохочення, неможливості вручення такому Учаснику Заохочення №1, у тому числі згідно п.8.2. Правил.

Визначення відповідного Заохочення №1 (серед вказаних в п. 6.1.1.1. - 6.1.1.3. цих Правил), яке отримує Переможець проводиться шляхом випадкової комп’ютерної вибірки.

 

7.3.2. Заохочення №2 серед учасників, які виконали умови цих Правил згідно наступного графіку:

7.3.2.1. 11:00 год. 10.05.2021 р. проводиться визначення 3 (трьох) Учасників Акції, які виконали умови цих Правил та успішно зареєстрували 2 (два) та більше Кодів в період з 00:01 год. 01.05.2021 р. до 23:59 год. 09.05.2021 р., кожен з яких отримує право на отримання 1 (одного) Заохочення №2.

7.3.2.2. 11:00 год. 17.05.2021 р. проводиться визначення 3 (трьох) Учасників Акції, які виконали умови цих Правил та успішно зареєстрували 2 (два) та більше Кодів в період з 00:01 год. 10.05.2021 р. до 23:59 год. 16.05.2021 р., кожен з яких отримує право на отримання 1 (одного) Заохочення №2.

7.3.2.3. 11:00 год. 24.05.2021 р. проводиться визначення 3 (трьох) Учасників Акції, які виконали умови цих Правил та успішно зареєстрували 2 (два) та більше Кодів в період з 00:01 год. 17.05.2021 р. до 23:59 год. 23.05.2021 р., кожен з яких отримує право на отримання 1 (одного) Заохочення №2.

7.3.2.4. 11:00 год. 31.05.2021 р. проводиться визначення 3 (трьох) Учасників Акції, які виконали умови цих Правил та успішно зареєстрували 2 (два) та більше Кодів в період з 00:01 год. 24.05.2021 р. до 23:59 год. 30.05.2021 р., кожен з яких отримує право на отримання 1 (одного) Заохочення №2.

7.3.2.5. 11:00 год. 07.06.2021 р. проводиться визначення 3 (трьох) Учасників Акції, які виконали умови цих Правил та успішно зареєстрували 2 (два) та більше Кодів в період з 00:01 год. 31.05.2021 р. до 23:59 год. 06.06.2021 р., кожен з яких отримує право на отримання 1 (одного) Заохочення №2.

7.3.2.6. 11:00 год. 14.06.2021 р. проводиться визначення 3 (трьох) Учасників Акції, які виконали умови цих Правил та успішно зареєстрували 2 (два) та більше Кодів в період з 00:01 год. 07.06.2021 р. до 23:59 год. 13.06.2021 р., кожен з яких отримує право на отримання 1 (одного) Заохочення №2.

7.3.2.7. 11:00 год. 21.06.2021 р. проводиться визначення 3 (трьох) Учасників Акції, які виконали умови цих Правил та успішно зареєстрували 2 (два) та більше Кодів в період з 00:01 год. 14.06.2021 р. до 23:59 год. 20.06.2021 р., кожен з яких отримує право на отримання 1 (одного) Заохочення №2.

7.3.2.8. 11:00 год. 01.07.2021 р. проводиться визначення 3 (трьох) Учасників Акції, які виконали умови цих Правил та успішно зареєстрували 2 (два) та більше Кодів в період з 00:01 год. 21.06.2021 р. до 23:59 год. 30.06.2021 р., кожен з яких отримує право на отримання 1 (одного) Заохочення №2.

Визначення відповідного Заохочення №2 (серед вказаних в п. 6.1.2.1. - 6.1.2.3 цих Правил), яке отримує під Переможець проводиться шляхом випадкової комп’ютерної вибірки

 

Крім того, у вищевказані дати проводиться визначення по 15 (п’ятнадцяти) резервних Учасників кожної дати на отримання 1 (одного) Заохочення №2, які виконали всі умови участі в Акції, необхідні для отримання 1 (одного) Заохочення №2, та здобудуть, у порядку черговості визначення резервними Учасниками, право на отримання 1 (одного) Заохочення №2, у разі відмови основного Учасника, який здобув право на отримання Заохочення №2, від отримання такого Заохочення, неможливості вручення такому Учаснику Заохочення, у тому числі згідно п.8.2 Правил.

 

7.3.3. Заохочення №3 (Головне Заохочення)

7.3.3.1. Визначення Учасника Акції, який здобуває право на отримання Заохочення №3, проводиться серед всіх Учасників Акції, які на дату визначення Переможця успішно зареєстрували 5 (п’ять) та більше за весь період Акції, о 12:00:00 01.07.2021 року шляхом випадкової комп’ютерної вибірки, визначається 1 (один) основний Учасник Акції, який здобув право на отримання 1 (одного) Заохочення №3 у разі виконання ним усіх умов цих Правил. Під час визначення Учасника, який здобув право на отримання 1 (одного) Заохочення №3 шляхом випадкової комп’ютерної вибірки, проводиться визначення 10 (десяти) резервних Учасників на отримання 1 (одного) Заохочення №3, які виконали всі умови участі в Акції, необхідні для отримання 1 (одного) Заохочення №3, та здобудуть, у порядку черговості визначення резервними Учасниками, право на отримання 1 (одного) відповідного Заохочення №3, у разі відмови основного Учасника, який здобув право на отримання 1 (одного) Заохочення №3, від отримання такого Заохочення, неможливості вручення такому Учаснику Заохочення №3, у тому числі згідно п. 8.3, 8.4. Правил

 

7.4. Інформацію про Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочення №1-3, можна отримати на відповідній сторінці Сайту: promo.epikur.com.ua в розділі «Переможці». Під інформацією мається на увазі ім’я, та 8 цифр мобільного телефону, включаючи код оператора мобільного зв’язку, вказані відповідними Учасниками Акції під час реєстрації на Сайті.

7.5. Замовник/Виконавець не компенсують будь-які витрати Учасників, які виникають у зв’язку з Реєстрацією Кодів чи участю в Акції.

7.6. Претензії від Учасників, щодо обов’язків Виконавця в рамках Акції (організація вручення заохочень Акції, виконання умов п.6.8. цих Правил), приймаються та розглядаються Виконавцем до 16.07.2021 р. Претензії від Учасників, щодо обов’язків Технічного партнера в рамках Акції (визначення переможців Акції, інформування щодо умов отримання заохочень, технічна підтримка роботи Сайту), приймаються та розглядаються Виконавцем до 16.07.2021 р. Претензії від Учасників, щодо обов’язків Замовника в рамках Акції (наявність Кодів на Акційній продукції), приймаються та розглядаються Замовником до 16.07.2021 р.

7.7. Всі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

7.8. Замовник/Виконавець/Технічний партнер не несуть відповідальності за достовірність та повноту наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.

7.9. Після визначення Учасника, який отримав право на одержання відповідного Заохочення, представник Технічного партнера та/або залучені ним треті сторони протягом 3 (трьох) робочих днів зв'язується з Учасником у спосіб реєстрації Учасником Кодів (за мобільним телефоном), і просить надати документи зазначені в п.8.2,8.3 (відповідно до Заохочення) цих Правил Технічному партнера на електронну адресу info@epikur.com.ua

Якщо у строк вказаний вище, такий Учасник не відповідає та/або не надає документи зазначені в п. 8.2, 8.3 цих Правил, він втрачає право на отримання відповідного Заохочення та право на отримання Заохочення переходить до резервних переможців.

 

УВАГА! Проводиться запис телефонної розмови, передбаченої п. 7.9 Правил, про що повідомляється Учасник у цих Правилах.

 

7.10. Всі Учасники Акції, в тому числі Учасники Акції, які здобули право на отримання Заохочень самостійно оплачують всі витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції і отриманням Заохочень.  

7.11. Код вважається таким, що успішно зареєстрований, після здійснення його перевірки. У випадку існування успішної реєстрації такого Коду будь-яким учасником Акції, у повторній реєстрації такого Коду буде відмовлено без виплати будь-якої компенсації чи відшкодування. Учасник Акції самостійно несе відповідальність за точність введення Коду під час його реєстрації, включаючи використання літер абетки.

7.12. У випадку виникнення питань щодо реєстрації Коду (в тому числі неможливості реєстрації Коду) та інших технічних питань щодо проведення Акції, Учасники Акції повинні звертатися до технічної підтримки шляхом натискання на кнопку «Зворотний зв’язок» на Сайті. Разом зі зверненням, Учасник Акції надсилає Виконавцю/Організатору фото акційної упаковки з Кодом ( чек за додатковим запитом) для додаткової перевірки.

Якщо Учасник Акції з технічних питань не звертається до технічної підтримки та/або не надсилає акційну фото упаковки з Кодом та чеком (за додатковим запитом) для додаткової перевірки разом зі зверненням  у вищевказаний спосіб, Виконавець/Замовник/Технічний Партнер звільняються від відповідальності за такими питаннями Учасниками.

Фото акційної упаковки та чек повинні бути надіслані у форматі JPG або PDF розміром до 5 мегабайт з чітким зображенням. Чек має містити наступні дані: назва магазину, де було придбано Акційну Продукцію; номер Чеку; дата продажу Акційної Продукції (продаж Акційної Продукції має відбутися протягом періоду Акції) та перелік Акційної продукції; сума придбання Акційної Продукції.

7.13. Замовник Акції має право на власний розсуд розпоряджатися Заохоченнями Акції, що не були вручені за результатами визначення.

7.14. Замовник Акції має право без внесення змін до цих Правил, проводити додаткові визначення Переможців, які отримують право на отримання Заохочень, які не були врученні. Строки проведення додаткових визначень Переможців, перелік заохочень, а також іншу інформацію Організатор Акції розміщує у вигляді повідомлення на сайті promo.epikur.com.ua

 

8. Порядок та строки отримання Заохочень

8.1. Порядок та строки отримання Заохочень.

- Заохочення №1, №2:

8.1.1. Виконавець Акції або залучені ним треті особи, надсилає Учасникам Заохочення №1, №2 через Нову Пошту/ Укрпошту/службу кур’єрської доставки (за вибором Виконавця) протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів дня від дати надання документів, вказаних у п. 8.2. цих Правил, та виконання інших дій, вказаних у п. 8.2. цих Правил відповідно до вимог Правил. Учасник отримує Заохочення №1, №2 у відділенні Укрпошти/ Нової Пошти /служби кур’єрської доставки, що обслуговує адресу, повідомлену Учасником Виконавцю за пред’явленням документів, що засвідчують особу і відповідно до умов Укрпошти/ Нової Пошти /служби кур’єрської доставки.

 

8.1.2. Вручення Заохочення №3 здійснюється Виконавцем Акції або залученими ним третіми особами за попереднім погодженням місця, дати та часу з відповідним Учасником, який здобув право отримати Заохочення №3, під час телефонної розмови з Виконавцем Акції, за умови надання документів, вказаних у       п. 8.3. цих Правил, та виконання інших вимог Правил. Якщо Технічний партнер або залучені ним треті особи не зможуть протягом 3 (трьох) робочих днів зв’язатися з Учасником Акції, який здобув право отримати Заохочення №3, право на отримання Заохочення №3 переходить до Резервних Учасників відповідно до цих Правил

 

УВАГА! Виконавець/Замовник мають право в односторонньому порядку збільшити строк вручення Учасникам Заохочення.

УВАГА! В рамках цієї Акції один і той самий Учасник може отримати не більше ніж по 1 (одному) Заохоченню № 2 передбаченого даними Правилами. Учасник Акції може отримати не більше ніж по 1 (одному) Заохоченню №1 та не більше ніж 1 (одне) Заохочення № 3, серед зазначених в п. 6.1.1.1. - 6.1.1.3 Правил, загалом не більше 7 (семи) за весь період проведення Акції

 

8.2. Учасник, який отримав право на отримання Заохочення №1 або №2, для його отримання повинен протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту повідомлення про перемогу в Акції (якщо інше додатково не буде узгоджене з представником Технічним партнером та підтверджене таким представником) направити електронною поштою info@epikur.com.ua або в інший спосіб погоджений з Технічним партнером наступні документи/інформацію:

-скан-копію власного паспорту громадянина України (1, 2, 3, 4, сторінка з реєстрацією) або скан-копію ID-картки та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру;

-скан-копію власної довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру, у разі наявності,

- інші документи/інформацію за необхідності, зокрема, але не обмежуючись, згоди на проведення фото/відео зйомки в рамках Акції та вручення Заохочень;

- скан-копію чеку, що підтверджує придбання Акційної продукції;

- фото зареєстрованих/ного Кодів/Коду.

Зазначені копії документів повинні бути зроблені таким чином, щоб усі дані були чітко відображеними та розбірливими для читання, при цьому вищезазначені копії документів не підлягають поверненню Учасникам, з чим вони безумовно погоджуються фактом їхньої участі в Акції.

 

8.3. Учасник, який отримав право на отримання Заохочення №3 повинен протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання повідомлення про перемогу в Акції (якщо інше додатково не буде узгоджене з представником Виконавця та підтверджене таким представником) направити електронною поштою на адресу info@epikur.com.ua або в інший спосіб погоджений з Технічним партнером наступні документи/інформацію:

-скан-копію власного паспорту громадянина України (1, 2, 3, 4, сторінка з реєстрацією) або скан-копію ID-картки та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру;

-скан-копію власної довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру, у разі наявності,

- інші документи/інформацію за необхідності, зокрема, але не обмежуючись, згоди на проведення фото/відео зйомки в рамках Акції та вручення Заохочень;

- скан-копію чеку, що підтверджує придбання Акційної продукції;

-банківські реквізити платіжної картки, для перерахування Заохочення № 3;

- фото зареєстрованих/ного Кодів/Коду.

 

Зазначені копії документів повинні бути зроблені таким чином, щоб усі дані були чітко відображеними та розбірливими для читання, при цьому вищезазначені копії документів не підлягають поверненню Учасникам, з чим вони безумовно погоджуються фактом їхньої участі в Акції.

 

Фото Кодів/Коду та чек повинні бути надіслані у форматі JPG або PDF розміром до 5 мегабайт з чітким зображенням. Чек має містити наступні дані: назва магазину, де було придбано Акційну Продукцію; номер Чеку; дата продажу Акційної Продукції (продаж Акційної Продукції має відбутися протягом періоду Акції) та перелік Акційної продукції; сума придбання Акційної Продукції.

 

На Чеку повинні бути добре читабельні дані, що вказані вище. Крім того, чек підтверджує придбання Акційної продукції в значенні цих Правил, якщо він відповідає наведеним нижче умовам:

 

a) Чек є справжнім, тобто наданим відповідним магазином, де реалізується Акційна продукція на території проведення Акції, реквізити якого написані на ньому, та не є підробленим або фальшивим;

б) Чек не є пошкодженим, тобто він не викликає будь-яких сумнівів щодо свого змісту чи справжності, й, зокрема, Чек не є розрізаним, відрізаним, порваним, розмитим, нечітким та не є поєднанням двох різних чеків;

в) список покупок у чеку містить слово, яке дозволяє зробити висновок, що придбання стосується Акційної продукції;

г) придбання Акційної продукції здійснено у строк проведення Акції та відповідно до умов вказаних в цих Правил;

д) дані про реєстрацію чеку міститься на офіційному веб-порталі ДФС у відкритій частині Електронного кабінету https://cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check

 

У випадку, якщо Чек не відповідає всім вищевказаним умовам, Замовник/Виконавець матиме право виключити учасника з Акції, позбавити його/її Заохочення.

 

 

8.4. В термін до 13.07.2021 року, Учасник, який отримав право на отримання Заохочення №3, зобов'язаний прибути до м. Києва та укласти нотаріальний Договір дарування з Виконавцем Акції на отримання Заохочення №3 або укласти нотаріальний Договір дарування з Виконавцем Акції на отримання Заохочення №3 за місцем свого проживання (рішення про місце укладення нотаріального Договору дарування приймається Замовником та Виконавцем Акції). Всі витрати, пов’язані з прибуттям Учасника, який отримав право на отримання Заохочення №3 до м. Києва або до іншого міста (за місцем проживання Учасника), оплачуються таким Учасником самостійно. Витрати за оформлення нотаріального договору дарування (оплата послуг нотаріуса) несе Виконавець Акції.

 

8.5. При відмові Учасника, який отримав право на отримання Заохочення вчинити зазначені в п.п. 8.2, 8.3, 8.4. Правил дії, Виконавець/Замовник, залишають за собою право відмовити у видачі Заохочення.

8.6. У разі якщо документи, пред'явлені Учасником, викликають сумнів в їх достовірності і автентичності, Виконавець/Замовник залишає за собою право провести перевірку на предмет їх відповідності встановленим вимогам, і до отримання її результатів відповідне Заохочення не видавати.

8.7. У разі встановлення Виконавцем/Замовником факту подання недійсних і/або недостовірних документів, відомостей та інформації, а так само в разі недотримання умов проведення Акції, Заохочення не видається.

8.8. Право на отримання Заохочення №1,2 та Заохочення №3 у Учасника не виникає, а раніше виникле у такого Учасника право на отримання таких Заохочень припиняється при настанні наступних обставин:

- учасник відмовився від отримання Заохочення №1,2,3 та/або не надав у вищевказані строки документи/інформацію, що вказані в п.п. 8.2.,8.3. цих Правил;

- нотаріальний договір дарування між Учасником, який отримав право на отримання Заохочення №3 і Виконавцем не укладений у строк, що вказаний в 8.4. цих Правил;

-  на дату укладення нотаріального договору дарування, у Учасника, який отримав право на отримання Заохочення №3 не відкритий в банку на ім'я такого Учасника поточний рахунок з використанням платіжної картки, що свідчить про добровільну відмову такого Учасника від отримання Заохочення №3;

- в інших випадках передбачених даними Правилами.

8.9. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки мобільного зв’язку, внаслідок яких Учасника не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений як Учасник, який отримав право одержати одне із Заохочень, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо номеру телефону такого Учасника, адреси електронної пошти тощо, та у разі настання обставин непереборної сили;

8.10. Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, не може передавати своє право отримати таке Заохочення третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.

8.11. Виконавець та Замовник Акції не несуть відповідальності за збереження цілісності Заохочень №1,2 при здійсненні їх доставки службою доставки на адресу Учасника, що здобув право на його отримання. Доставка Заохочень №1,2 здійснюється відповідно до правил та тарифів, встановлених відповідною службою доставки та оплачується Виконавцем Акції. Зберігання Заохочень у відділенні служби доставки здійснюється відповідно до правил відповідної служби доставки.

8.12. Виконавець, Замовник Акції не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Заохочень Акції (в тому числі щодо права на їх отримання). Виконавець, Замовник, Акції не вступають в будь-які спори стосовно визнання будь-яких осіб Переможцями Акції та/або в будь-які спори щодо одержання Заохочень Акції. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно спорів та суперечок приймає Організатор Акції, таке рішення оскарженню не підлягає.

8.13. Виконавець, Замовник та залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідконтрольні їм обставини.

8.14. У випадку недостовірності, неповноти наданої Учасником / Переможцем інформації /Виконавець/ Технічний Партнер Акції не несе відповідальності щодо несповіщення Учасника / Переможця про право отримання Заохочення, перемогу в Акції.

 

9. Обмеження

9.1. Одна особа має право брати участь в Акції з використанням лише одного номеру мобільного телефону. В разі виявлення використання однією особою більше одного номеру телефону для участі в Акції, така особа втрачає право на одержання будь-яких Заохочень в рамках цієї Акції.

9.2. Ідентифікаторами для оцінки, чи належать декілька телефонних номерів одній особі, є проживання за однією адресою, співпадіння декількох даних, тощо.

9.3. Номери телефонів, IP-адреси, поштові адреси та інші дані Учасників, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір Кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками, не представлення на вимогу Замовника/Виконавця Акції Коду та чеку) не допускаються до подальшої участі в цій Акції. У цьому випадку Виконавець залишає за собою право на блокування IP-адреси в рамках участі в Акції. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції приймається самостійно Замовником/Виконавцем, і оскарженню не підлягає. Учасники, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після набуття ними права на отримання Заохочень), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень, не одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій.

9.4. Замовник/Виконавець Акції не несуть відповідальності:

9.4.1. За некоректне відображення сторінок Сайту на персональних комп’ютерах, планшетних комп’ютерах та мобільних пристроях:

   • експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на Території проведення Акції, і відбувається на вільний розсуд користувачів;
   • горизонтальна роздільна здатність екранів яких менше 576 пікселів;
   • які не оновлені до мінімально необхідних версій або не підтримують роботу веб-браузерів, зазначених Internet Explorer не нижче версії 11, Firefox не нижче версії 58, Chrome не нижче версії 64, Safari не нижче версії 11, iOS Safari не нижче версії 11.2, Chrome for Android не нижче версії 64,
   • які працюють за допомогою операційних систем, експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на Території проведення Акції, і відбувається на вільний розсуд користувачів.

9.4.2. У разі надходження звернень до технічної підтримки шляхом натискання на кнопку «Зворотний зв’язок» на Сайті, зміст яких викладено у будь-якій формі про некоректне відображення або некоректну роботу Сайту і містить знімки екранів, які було змінено за допомогою вбудованого інструмента налагодження веб-браузера або шляхом монтажу графічних зображень, або у будь який інший спосіб.

9.4.3. За коректність та безперебійність Інтернет-з’єднання, що забезпечується постачальником таких послуг.

9.4.4. За технічні помилки та/або збої у роботі Сайту, хостингу, що сталися з вини операторів мобільного зв’язку та/або внаслідок низької якості та/або переривання з’єднання мобільного зв’язку та/або внаслідок такого рівня мобільного зв’язку, що не може забезпечити якісне та безперебійне відображення Сайту

9.4.5. У випадку потрапляння електронних листів в папку «Спам», що унеможливило вчасне одержання Учасником Акції повідомлення, надсилання вчасної відповіді та/або спричинило будь-які інші складності у встановленні комунікації.

9.5. Замовник/Виконавець/Технічний партнер не несуть відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки мобільного зв’язку, внаслідок яких Учасника не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений як Учасник, який отримав право одержати одне із Заохочень, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо номеру телефону такого Учасника, адреси електронної пошти тощо, та у разі настання обставин непереборної сили;

9.6. Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, не може передавати своє право отримати таке Заохочення третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.

9.7. Виконавець/Замовник/Технічні партнери Акції не несуть відповідальності за неможливість зареєструвати Коди на Сайті Акції з технічних причин, незалежних від Виконавця/Замовника/Технічних партнерів Акції, в тому числі через несправність техніки або не функціонування провайдерів інтернет-послуг.

 

10. Додаткові умови Акції.

10.1. Заохочення можуть бути отримані Учасниками лише на умовах цих Правил.

10.2. Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Замовник та Виконавець не несуть відповідальності, стосовно використання Учасниками Заохочень, після їх одержання Учасниками.

10.3. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

10.4. Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.

10.5. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Замовник/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за якість послуг, банківських установ, операторів поштового, кур’єрського/електронного та телефонного зв’язку, а також операторів та інших служб транспортування/перевезення, що залучені в рамках Акції.

10.6. Замовник/Виконавець залишає за собою право змінювати фонд Заохочень Акції та/або окремих видів Заохочень, або включити в Акцію інші Заохочення, не передбачені цими Правилами.

10.7. Зовнішній вигляд (колір, розмір та інше) Заохочень, зазначений на рекламних матеріалах Акції, може відрізнятися від зовнішнього вигляду (кольору, розміру та інше) Заохочень, які можуть отримати Учасники.

10.8. Замовник/Виконавець не несе жодної відповідальності за неотримання будь-яким з Учасників Заохочень, з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасного виконання) своїх обов'язків Учасниками, передбачених цими Правилами, за настання обставин непереборної сили (форс-мажор), тощо.

10.9. Замовник/Виконавець не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Заохочень. Замовник/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками і прав на одержання Заохочень. Замовник/Виконавець не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

10.10. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») Учасникам повідомляється:

10.10.1. Власником персональних даних Учасників є Замовник;

10.10.2 .Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;

10.10.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 10.10.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації, тощо;

10.10.4. З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;

10.10.5. Розпорядником персональних даних Учасників є Виконавець, а також технічні партнери Акції, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;

10.10.6. Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 10.10.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

10.10.7. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та у межах Строку проведення Акції та вручення Заохочення. Персональні дані Учасників будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 10.10.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;

10.10.8. Учасники можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Власнику персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочень;

10.10.9. Учасники, які отримали право одержати відповідне Заохочення, володіють всіма правами передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

10.11. Беручи участь в Акції кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Замовником, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані Учасником при реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників, створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Замовника/Виконавця і використовуються без будь-якого відшкодування, при цьому винагорода за це входить до вартості отриманих Заохочень/ (без додаткових виплат). При цьому всі виключні майнові авторські та суміжні права, на використання об’єктів інтелектуального права, створених за участю Учасників, включаючи, але не обмежуючись: права на відтворення (в тому числі тиражування), на поширення, на імпорт, на публічний показ, на публічне виконання (сповіщення), на передачу в ефір, на повідомлення загалу по кабелю, на переклад, на переробку, є власністю Замовника. Учасники автоматично дають згоду на подальшу передачу таких майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені з їх участю, з моменту їх участі у Акції.

10.12. Учасник, що здобув право на отримання Заохочення, не може передавати своє право отримати таке Заохочення третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.

10.13. Правила Акції можуть бути змінені Замовником, про що буде повідомлено шляхом внесення відповідних змін у Правила акції, розміщені на Сайті.

10.14. Замовник залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь у Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону новин та інших інформаційних/рекламних повідомлень від Замовника у майбутньому.

10.15. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником.